Kabal MC078-3M

Xlr zenaki-banana

Duzina :3m

Signalni kabal

Boja : crna