Kabal MC 018-1M

Xlr -xlr- 3pina

Duzina :1m

Signalni kabal

Boja : crna