Kabal MC040-3M

Xlr -xlr- 3pina

Duzina :3m

Signalni kabal

Boja : crna