Ćošak (kugla) mali
sa upustom za lajsne 22mm i
integrisanim uglom.
Pocinkovan.