T. bone free u pt600
Bezicni predajnik
frek. opseg 606-630MHz
10unapred programiranih grupa , svaka sa 10dostupnih kanala
skeniranje frekvencije ugradjeno u prijemniku
koristi dve baterije od 1,5v AA
unsetu dolazi : baza , pt prijemnik , dve antene , adapter , kabal i rek usi za kacenje u kejs.