STRUJNI KABAL ZA KLAVIJATURU
2 -polni
za Roland  klavijature