PLAFONSKI ZVUCNIK
MODEL CS-340
70V-100V
8ohm
5,25“(135mm)
10/20w
90Hz -18KHz
86Db