PLAFONSKI ZVUCNIK
MODEL CS-342
70V-100V
8ohm
8“(203mm)
30/40w
55Hz -18KHz
88Db