Adapter spikon, Neutrik NL4MMX
Adapter (produžetak) speakON 4 polni sa zabravom.
Spaja dva NL2/4F*s zajedno za produženje kabela.
Menja pol u muški kada je postavljen i zaključan na jednom kraju kabela.
Poseduje sigurnosnu zabravu za speakON kablovske konektoru.
Može biti postavljen i zaključan na kablovskom NL2/4F* za stalnu upotrebu.