cisumpro bezicni  mikrofon
model: dual 279la
jedna baza
2 pt prijemnika
2 pilot mikrofona
2 bubice
frekvencija-550-650MHz
godinu dana garancija